Föreningens stadgar

 

Nedan hittar du föreningens stadgar i PDF format. 

Vänligen klicka på denna länk för att läsa föreningens stadgar