Teknisk förvaltare
Brf Saimagatan har ett avtal med NKG Tryggfastighet AB som är teknisk förvaltare.

Teknisk förvaltare:
NKG Tryggfastighet AB
Felanmälan och Jour: 0771-11 40 40


Länk till felanmälan:
www.tryggfastighet.se/kontakta-oss/felanmalan
När ni gör en felanmälan så uppge namn, adress, telefonnummer och lägenhetsnummer.